Rapportering «Aktiv i idrett»

Alle idrettslag som mottar støtte gjennom Drammen Idrettsråd og  «Aktiv i idrett» skal rapportere på tiltak.

Dersom idrettslaget har brukt midlene på flere tiltak/idrettstilbud må du rapportere for hvert av tiltakene/idrettstilbudene. Det gjør du ved åpne rapportlinken på nytt etter at du har fullført for det ene tiltaket/idrettstilbudet.

Dersom idrettslaget tolker sin bruk av inkluderingspenger dithen at dere kun har dekt utgifter til enkeltmedlemmer, kryss av for det type tiltaket/idrettstilbudet som deltakerne har fått være med på med denne støtten.

Det er ikke mulig å lagre svarene underveis og ta dem fram igjen senere. Forbered deg derfor ved å finne fram regnskapstall og antall deltakere som har deltatt før du starter.

Følg link for rapportering:
Rapport Inkluderingsmidler 2021 (jotform.com)

Ved spørsmål om rapportering rettes spørsmål til

Janne Cecilie Hafskjold