Solidaritetsfondet

Drammen Idrettsråd har etablert Solidaritetsfondet for å kunne støtte barn og unge som står utenfor det ordinære idretts- og fritidstilbud. Dette er idrettens egen støtteordning

Solidaritetsfondets målsetting er å stå i solidaritet med barn og unge som faller utenfor fellesskapet grunnet økonomiske barrierer. Gjennom Solidaritetsfondet kan barn og unge få støtte og hjelp til medlemskap, aktivitetskontingent, cup eller utstyr.

Drammen idrettsråd ønsker å nå flere barn og unge og sikre at flere får mulighet til trygge og aktive oppvekstvillkår i sitt lokalsamfunn.

Fondet kan søkes på av medlemmer med aktivt medlemskap i idrettslaget, eller personer som vurderer å bli medlem. Økonomi som barriere for deltagelse er en forutsetning for å kunne søke.
Målgruppe: Barn 6-12 år og unge 13-19 år.

Søkere som har rettigheter gjennom Flyktningtjenesten, Barnevern, habilitering eller NAV bør først og fremt få støtte der. Solidaritetsfondet bør først om fremst tilstrebe å støtte barn og unge som ikke har rettigheter i offentlige lovpålagte tjenester. SF er ment som et supplement til det offentlige ansvaret og ikke en erstatning.

Idrettslag som er tilknyttet Idrettsrådets Solidaritetsfond:

  1. Konnerud IL
  2. Strømsgodset IF
  3. Åssiden IF
  4. Skoger IL
  5. Drammen sportsdanseklubb
  6. Drafn
  7. Skiold
  8. Drammens Ballklubben

Det er idrettslagene selv som disponerer og styrer sine lokale Solidaritetsfond etter anbefalte retningslinjer fra Drammen Idrettsråd. Ta kontakt med ditt lokale idrettslag der du bor, slik at dere sammen kan finne en løsning.

Du kan også kontakte Drammen Idrettsråd om du har spørsmål om Solidaritetsfondet.