Samarbeidsavtale med Drammen idrettsråd vedtatt.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Onsdag 15.4 var samarbeidsavtalen mellom Drammen kommune og Drammen idrettsråd oppe til politisk behandling. Saksfremlegget hadde dette forslaget til vedtak: Forslag til samarbeidsavtale mellom Drammen kommune og Drammen idrettsråd datert 18.februar 2020 vedtas.
Saken ble enstemming vedtatt. Den eneste representanten som tok ordet i saken var Kjell Arne Hermansen fra Høyre som roste Drammen kommunes og idrettsrådets adminstrasjoner for godt utført arbeid og sa at Høyre støttet avtalen 100%.

Avtalen vil etterhvert undertegnes av DIRs styreleder og Drammen kommunes ordfører. Når og hvor dette vil skje vil bli avklart senere.

Vi sakser litt fra saksframlegget:

Fortsett å lese «Samarbeidsavtale med Drammen idrettsråd vedtatt.»FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

Høringsuttalelse til Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2017-2020

FacebooktwittermailFacebooktwittermailDrammen IR vil berømme kommunen for et meget strukturert og konstruktivt førsteutkast til ny temaplan for dette viktige området. Dette er en god plan for å bidra til en mer aktiv befolkning i Drammen og for å være et verktøy for å føre byen framover mot 2036-målene Sunnere, smartere og sprekere. Vi setter særlig pris på at alle innspill fra ulike frivillige instanser, både idretten og andre aktører, er forsøkt tatt hensyn til. Selvsagt setter DIR også pris på at det gode samarbeidet mellom kommunen og idretten ved DIR er synliggjort flere steder og på at kommunen bl.a. på side 23 signaliserer at den ønsker å videreføre dette samarbeidet og de eksisterende samarbeidsavtalene med idretten og DIR.  Fortsett å lese «Høringsuttalelse til Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2017-2020»FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram