Søknadsskjema for leie av kommunale idrettshaller og gymsaler 2020/2021

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Informasjon om søknadsprosessen

Søknad om treningstid i kommunale idrettshaller og gymsaler gjelder for samtlige idrettslag i Drammen kommune. Dette for at fordelingen skal være så rettferdig som mulig sett i forhold til antall medlemmer og aktivitetsnivået, uansett i hvilken del av Drammen kommune idrettslaget naturlig sogner til. Perioden det skal søkes om er faste treningstider fra skolestart 2020 til skoleslutt 2021.

Søknaden
For idrettslag fra tidligere Drammen er det eneste nye at søknadsskjemaet er elektronisk, noe som gir anledning til noen forbedringer i prosessen. For idrettslag fra tidligere Svelvik og Nedre Eiker er endringen at søknaden skal sendes via denne linken, og ikke direkte til skoler, kommunale idrettshaller eller via andre kanaler. Vi ber om at det sendes en søknad pr. klubb/idrettslag. Harmonisering og samordning av priser for leie av idrettshaller og gymsaler i Drammen skal etter planen vedtas politisk i juni. Søknadsskjema finner du her.

Søknadsfrist er onsdag 6. mai 2020.

Eventuelle spørsmål om søknadsprosessen kan rettes til Roar Søhus, idrettskonsulent Drammen kommune roar.sohus@drammen.kommune.no

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram