Søknad om vare- og tjenestemomskompensasjon 2015.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Søknad om vare- og tjenestemomskompensasjon 2015 for idrettslag, idrettsråd, særkretser/regioner og AS.
Formålet med ordningen er å kompensere de kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. Forskriften for ordningen finner dere i sin helhet her: http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-04-15-386?q=merverdiavgift Fortsett å lese «Søknad om vare- og tjenestemomskompensasjon 2015.»

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

Momsrefusjonen for anlegg er sikret!

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Med dagens ordning risikerer idrettslag, som gjennom dugnad har klart å realisere idrettsanlegg, å få momskompensasjonen fra staten avkortet på dersom bevilgningen vedtatt av Stortinget ikke er tilstrekkelig til å imøtekomme alle søknadene. Senterpartiet får nå et flertall for sitt forslag om at ordningen nå skal bli regelstyrt og ikke rammestyrt. Les mer her..

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram

Statens rolle i Tennishallsaken

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Om spillemiddel-reglementet tillater kun tennisvirksomhet i hallen, eller om annen idrett godtas, må Kulturdepartementet avgjøre.  – Departementet vil vurdere om forutsetningene for spillemiddeltildelingen fortsatt er oppfylt etter at salget er gjennomført, forteller virksomhetsleder Sten Petter Aamodt.  Daglig leder i Drammen Idrettsråd, Oddvar Moen er kritisk til det tohodete statstrollet i denne saken. Fortsett å lese «Statens rolle i Tennishallsaken»

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram