Gledelig nyhet for byens idrettslag!

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Formannskapet i Drammen skal i sitt møte 3.11 behandle 2. tertialrapport. I sakspapirene finner vi en gledelig nyhet for idretten i Drammen. I vedlegg 8, vedtak  19:  «Kompensasjon til idrettslag som har påtatt seg planoppgaver for  kommunen»  finner vi følgende ordlyd:
Rådmannen skal legge opp til løpende dialog med idrettslag som planlegger idrettsanlegg, for å samkjøre reguleringsprosesser. Videre skal det utredes en ordning som legger opp til å kompensere idrettslag for reguleringskostnader, der kommunen kan overta hele eller deler av forslag til regulering.
Med denne ordlyden så ser ut til at DIRs årsmøtevedtak fra 2012 nå blir innfridd!

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram